נפתחה ההרשמה למילגאים!

סטודנטים ופנימיונים??
נפתחה ההרשמה להגשת בקשות למלגות לשנת הלימודים תשפ”א
לפרטים נוספים וטופס ההרשמה לחצו >>

הזדמנות להשתמש במענק למטרה טובה!

חזון העמותה

לשמר ולתמוך בפנימייה הצבאית בחיפה, על מפקדיה חניכיה ובוגריה. לפעול להנצחה, תמיכה והידוק הקשר בין משפחות חללי הפנימייה, בוגרי וחניכי הפנימייה. כל זאת, תוך קידום מעמדה של הפנימייה כמוסד חינוכי מוביל בתחום המנהיגות, המצוינות והתרומה לחברה הישראלית.