המלצה על אות הדרך

נשמח לשקול הצעות להעניק את ״אות הדרך״ לבוגרים מתחת לגיל 50 אשר מממשים בדרכם הצבאית והאזרחית עד כה את מטרות וערכי הפנימייה בתחום הצבאי, החברתי, החינוכי או הכלכלי.