המלצה על בוגר מופת

נשמח לשקול הצעות להעניק את אות ״בוגר המופת״ לבוגרים ששרתו בצה”ל כמפקדים לוחמים, יישמו את ערכי הפנימייה בביצוע תפקידיהם כמפקדים, והמשיכו לעשות כך בחייהם האזרחיים, ע”י תרומה לקהילה, עזרה לזולת, רעות, וערכים אחרים עליהם התחנכנו בפנימייה.