לזכר 146 חברינו בוגרי הפנימיות הצבאיות בחיפה ובתל-אביב
שנפלו בעת מילוי תפקידם

 

 

סגן משנה בנימין זאב יעקובי ז"ל

בוגר מחזור א׳ (1955)

פנמ״צ חיפה

סרן דן אראל (אנגל) ז"ל

בוגר מחזור ח׳ (1962)

פנמ״צ חיפה

רב סרן יחיאל אמסלם ז"ל

בוגר מחזור ד׳ (1958)

פנמ״צ חיפה

סגן משנה אברהם נמרוד ז"ל

בוגר מחזור י״ב (1966)

פנמ״צ חיפה

סגן דניאל בן חרוץ ז"ל

בוגר מחזור י׳ (1964)

פנמ״צ חיפה

סרן אהוד שני ז"ל

בוגר מחזור ח׳ (1962)

פנמ״צ חיפה

רב סרן אלכסנדר קרינסקי ז"ל

בוגר מחזור ד׳ (1958)

פנמ״צ חיפה

סגן משה טל (בלומנטל) ז"ל

בוגר מחזור י״א (1965)

פנמ״צ חיפה

סגן שמואל אבנון (אפשטיין) ז"ל

בוגר מחזור ד׳ (1958)

פנמ״צ חיפה

רב טוראי יוסף שוהם ז"ל

בוגר מחזור י״ג (1967)

פנמ״צ חיפה

רב סרן יוסף קפלן ז"ל

בוגר מחזור ז׳ (1961)

פנמ״צ חיפה

סרן נדב-שמואל קליין ז"ל

בוגר מחזור ח׳ (1962)

פנמ״צ חיפה

סרן יגאל קלס ז"ל

בוגר מחזור י״ב (1966)

פנמ״צ חיפה

רב סרן אדם ויילר ז"ל

בוגר מחזור ח׳ (1962)

פנמ״צ חיפה

רב סרן דניאל כהן ז"ל

בוגר מחזור ט׳ (1963)

פנמ״צ חיפה

סרן ישראל גוטמן ז"ל

בוגר מחזור ט׳ (1963)

פנמ״צ חיפה

סגן אריה שמיר ז"ל

בוגר מחזור י״ג (1967)

פנמ״צ חיפה

סגן משנה מיכאל ברקול ז"ל

בוגר מחזור ט״ו (1969)

פנמ״צ חיפה

סגן משנה ניסן יז׳רסקי ז"ל

בוגר מחזור ב׳ (1970)

פנמ״צ תל-אביב

סגן יצחק רוט ז"ל

בוגר מחזור ג׳ (1971)

פנמ״צ תל-אביב

סגן משה צאיג ז"ל

בוגר מחזור י״ז (1971)

פנמ״צ חיפה

סרן חנוך סנדרוב ז"ל

בוגר מחזור א׳ (1969)

פנמ״צ תל-אביב

סרן מירון אלתגר ז"ל

בוגר מחזור ט״ז (1970)

פנמ״צ חיפה

סגן אבינועם שמש ז"ל

בוגר מחזור ג׳ (1971)

פנמ״צ תל-אביב

סגן בועז פרידמן ז"ל

בוגר מחזור י״ז (1971)

פנמ״צ חיפה

רב סרן דן פסח ז"ל

בוגר מחזור י״א (1965)

פנמ״צ חיפה

סרן ירון מרדיקס ז"ל

בוגר מחזור א׳ (1969)

פנמ״צ תל-אביב

סרן יעקב (ז׳ק) כהן הלל ז"ל

בוגר מחזור ב׳ (1970)

פנמ״צ תל-אביב

סגן גרשון (גבי) טפלי ז"ל

בוגר מחזור י״ז (1971)

פנמ״צ חיפה

סרן עמיחי (פנחס) דורון ז"ל

בוגר מחזור ב׳ (1970)

פנמ״צ תל-אביב

סגן מיכאל (מייק) גולדמן ז"ל

בוגר מחזור ט״ז (1970)

פנמ״צ חיפה

סרן נמרוד גאון ז"ל

בוגר מחזור א׳ (1969)

פנמ״צ תל-אביב

סגן משה אפרתי (קאקון) ז"ל

בוגר מחזור ג׳ (1971)

פנמ״צ תל-אביב

סרן אפרים (אפי) שניאור ז"ל

בוגר מחזור א׳ (1969)

פנמ״צ תל-אביב

סגן מרדכי רטר ז"ל

בוגר מחזור י״ז (1971)

פנמ״צ חיפה

סמל ראשון מנחם לונץ ז"ל

בוגר מחזור י״ד (1968)

פנמ״צ חיפה

סרן יששכר חרמץ ז"ל

בוגר מחזור י״ד (1968)

פנמ״צ חיפה

סגן אלוף דב (דובי) דרור ז"ל

בוגר מחזור ח׳ (1962)

פנמ״צ חיפה

סרן יורם אופיר ז"ל

בוגר מחזור ט״ז (1970)

פנמ״צ חיפה

סרן משה רוזנצוייג ז"ל

בוגר מחזור ט״ו (1969)

פנמ״צ חיפה

סגן משנה מאיר יערי (משליבורסקי) ז"ל

בוגר מחזור ד׳ (1972)

פנמ״צ תל-אביב

רב סרן גדעון ויילר ז"ל

בוגר מחזור י״ד (1968)

פנמ״צ חיפה

סגן זיו שורר ז"ל

בוגר מחזור י״ג (1967)

פנמ״צ חיפה

סרן גבריאל רפאלי ז"ל

בוגר מחזור א׳ (1969)

פנמ״צ תל-אביב

סרן שרגא איבלר ז"ל

בוגר מחזור ט״ו (1969)

פנמ״צ חיפה

סרן שמחה זעירא ז"ל

בוגר מחזור ז׳ (1961)

פנמ״צ חיפה

סגן משנה דרור בר און ז"ל

בוגר מחזור ג׳ (1971)

פנמ״צ תל-אביב

סרן איתן סגל ז"ל

בוגר מחזור א׳ (1969)

פנמ״צ תל-אביב

סגן עמוס נחום ז"ל

בוגר מחזור ג׳ (1971)

פנמ״צ תל-אביב

סגן דגי מור (מררו) ז"ל

בוגר מחזור י״ז (1971)

פנמ״צ חיפה

סגן משנה נמרוד גזית ז"ל

בוגר מחזור י״ח (1972)

פנמ״צ חיפה

סג"מ ישעיהו בן דב (גלבורט) ז"ל

בוגר מחזור י״ח (1972)

פנמ״צ חיפה

סגן דוד מיכאל שָׁפֶר ז"ל

בוגר מחזור י״ב (1966)

פנמ״צ חיפה

סרן מנחם קשטן ז"ל

בוגר מחזור י״ג (1967)

פנמ״צ חיפה

סגן משנה ברוך ליסיצקי ז"ל

בוגר מחזור י״ח (1972)

פנמ״צ חיפה

סגן משנה יורם גור ז"ל

בוגר מחזור י״ח (1972)

פנמ״צ חיפה

רב-סרן מנחם אייל ז"ל

בוגר מחזור ח׳ (1962)

פנמ״צ חיפה

סרן יעקב (ג’קי) חכים ז"ל

בוגר מחזור ט״ז (1970)

פנמ״צ חיפה

סרן אלון לינצנברג ז"ל

בוגר מחזור ט״ז (1970)

פנמ״צ חיפה

סרן שבתאי זרחיה ז"ל

בוגר מחזור ט״ו (1969)

פנמ״צ חיפה

רב סרן רפאל צוקר ז"ל

בוגר מחזור ט״ז (1970)

פנמ״צ חיפה

סרן נדב-שמואל כרמי ז"ל

בוגר מחזור ט״ז (1970)

פנמ״צ חיפה

רב סרן עמיחי בוכוול ז"ל

בוגר מחזור י׳ (1964)

פנמ״צ חיפה

סגן דוד קופרמן ז"ל

בוגר מחזור ט״ז (1970)

פנמ״צ חיפה

סגן משה שאקי ז"ל

בוגר מחזור ט״ו (1969)

פנמ״צ חיפה

סרן יגאל (ניסים) פסו ז"ל

בוגר מחזור ט״ו (1969)

פנמ״צ חיפה

סרן שלמה בידץ ז"ל

בוגר מחזור ט״ז (1970)

פנמ״צ חיפה

רב סרן אהוד בר סבר ז"ל

בוגר מחזור י״א (1965)

פנמ״צ חיפה

סגן אברהם (רמי) גורן ז"ל

בוגר מחזור י״ב (1966)

פנמ״צ חיפה

סגן משנה נמרוד הררי ז"ל

בוגר מחזור ד׳ (1972)

פנמ״צ תל-אביב

סרן יהושע ויאטר ז"ל

בוגר מחזור ט״ו (1969)

פנמ״צ חיפה

סרן ארז גורן ז"ל

בוגר מחזור ט״ו (1969)

פנמ״צ חיפה

פרח טיס שמשון בן אריה ז"ל

בוגר מחזור ד׳ (1972)

פנמ״צ תל-אביב

סמל ראשון ראובן בריננברג ז"ל

בוגר מחזור י״ח (1972)

פנמ״צ חיפה

שוחר ניצן וולצ’ינסקי ז"ל

בוגר מחזור ט׳ (1977)

פנמ״צ תל-אביב

רב סרן יוסף (יוסי) מירון ז"ל

בוגר מחזור ד׳ (1958)

פנמ״צ חיפה

סגן גד רז ז"ל

בוגר מחזור ב׳ (1970)

פנמ״צ תל-אביב

סגן משנה יחזקאל עזורי ז"ל

בוגר מחזור י״ט (1973)

פנמ״צ חיפה

סרן ד״ר משה יגור (גריסגוט) ז"ל

בוגר מחזור י׳ (1964)

פנמ״צ חיפה

סגן זאב ברט ז"ל

בוגר מחזור ד׳ (1972)

פנמ״צ תל-אביב

סגן אלוף עודד מנחם ארז (אייכנבלט) ז"ל

בוגר מחזור י׳ (1964)

פנמ״צ חיפה

שוחר תומר גל-עוז ז"ל

בוגר מחזור י׳ (1978)

פנמ״צ תל-אביב

סגן אבנר כהן ז"ל

בוגר מחזור כ׳ (1974)

פנמ״צ חיפה

סרן נחמיה (חמי) ברנשטיין ז"ל

בוגר מחזור ד׳ (1972)

פנמ״צ תל-אביב

סגן יובל צוקרמן ז"ל

בוגר מחזור ו׳ (1974)

פנמ״צ תל-אביב

סגן שלמה ליבוביץ ז"ל

בוגר מחזור ו׳ (1974)

פנמ״צ תל-אביב

סגן אמנון הַגֵּר ז"ל

בוגר מחזור ו׳ (1974)

פנמ״צ תל-אביב

סגן ישראל כהן ז"ל

בוגר מחזור י״ט (1973)

פנמ״צ חיפה

סגן יורם אלמוג ז"ל

בוגר מחזור ז׳ (1975)

פנמ״צ תל-אביב

סגן אלוף יהושע(שוקה) בר און ז"ל

בוגר מחזור י״ג (1967)

פנמ״צ חיפה

רב פקד / רב סרן מאיר (מיקי) תדהר (מוסברג) ז"ל

בוגר מחזור א׳ (1969)

פנמ״צ תל-אביב

רב"ט דוד אוחיון ז"ל

בוגר מחזור כ״ג (1977)

פנמ״צ חיפה

רב סרן ירון ספרא ז"ל

בוגר מחזור ב׳ (1970)

פנמ״צ תל-אביב

רב סרן אברהם כהן ז"ל

בוגר מחזור י״ז (1971)

פנמ״צ חיפה

סרן יפתח עין ז"ל

בוגר מחזור י״ט (1973)

פנמ״צ חיפה

סרן ניר זהבי ז"ל

בוגר מחזור י״ט (1973)

פנמ״צ חיפה

סרן אמנון בן שחר ז"ל

בוגר מחזור י״ח (1972)

פנמ״צ חיפה

סגן אליעזר אלבז ז"ל

בוגר מחזור כ״ב (1976)

פנמ״צ חיפה

סרן מרק-אריה ליבסקינד ז"ל

בוגר מחזור כ״א (1975)

פנמ״צ חיפה

פרח טיס טל צרי ז"ל

בוגר מחזור י׳ (1978)

פנמ״צ תל-אביב

רב״ט יוסף יונה ז"ל

בוגר מחזור כ״ד (1978)

פנמ״צ חיפה

סרן יוסף עובד ז"ל

בוגר מחזור כ״ג (1977)

פנמ״צ חיפה

סגן יאיר פרנק ז"ל

בוגר מחזור י׳ (1978)

פנמ״צ תל-אביב

רב סרן יצחק קלי ז"ל

בוגר מחזור כ״ב (1976)

פנמ״צ חיפה

רב סרן אהוד וינטר ז"ל

בוגר מחזור ו׳ (1974)

פנמ״צ תל-אביב

סגן יוחנן גבע ז"ל

בוגר מחזור כ״ה (1979)

פנמ״צ חיפה

סמל אברהם מרזוק ז"ל

בוגר מחזור כ״ז (1981)

פנמ״צ חיפה

רב סרן נפתלי יהב (שוסטק) ז"ל

בוגר מחזור י״א (1965)

פנמ״צ חיפה

סרן מנחם רייך ז"ל

בוגר מחזור כ״ה (1979)

פנמ״צ חיפה

רב סרן חיים פיאלקוב ז"ל

בוגר מחזור י״ז (1971)

פנמ״צ חיפה

רב סרן דניאל גורי ז"ל

בוגר מחזור ט״ו (1969)

פנמ״צ חיפה

סגן אלוף משה בן מלך ז"ל

בוגר מחזור כ׳ (1974)

פנמ״צ חיפה

סגן אלוף אמיר מי-טל ז"ל

בוגר מחזור כ״ג (1977)

פנמ״צ חיפה

סמל ראשון יוסף שפיגלר ז"ל

בוגר מחזור כ״ט (1983)

פנמ״צ חיפה

אלוף משנה אפרים אלמוג (אייזנפלד) ז"ל

בוגר מחזור א׳ (1969)

פנמ״צ תל-אביב

סגן שי ארבלי ז"ל

בוגר מחזור ל״ג (1987)

פנמ״צ חיפה

רב סרן ארז ברק (בורקו) ז"ל

בוגר מחזור ל״א (1985)

פנמ״צ חיפה

סרן רוני מקלאוד ז"ל

בוגר מחזור ח׳ (1962)

פנמ״צ חיפה

סרן ירון ויונטה ז"ל

בוגר מחזור ל״ז (1991)

פנמ״צ חיפה

רב סרן עופר אלקסלסי ז"ל

בוגר מחזור ט״ו (1983)

פנמ״צ תל-אביב

סרן בני ביטון ז"ל

בוגר מחזור ל״ח (1992)

פנמ״צ חיפה

סרן נועם שנער ז"ל

בוגר מחזור ל״ח (1992)

פנמ״צ חיפה

סגן אלוף משה מועלם ז"ל

בוגר מחזור כ״ט (1983)

פנמ״צ חיפה

רב סרן ירמי כהן ז"ל

בוגר מחזור ל״ז (1991)

פנמ״צ חיפה

סגן שגיא ברקוביץ׳ ז"ל

בוגר מחזור ל״ט (1993)

פנמ״צ חיפה

אריק בן חור ז"ל

בוגר מחזור י״ג (1981)

פנמ״צ תל-אביב

עודד ברמן ז"ל

בוגר מחזור י״א (1965)

פנמ״צ חיפה

רב סרן משה גרסטנר ז"ל

בוגר מחזור ל״ז (1991)

פנמ״צ חיפה

שוחר דניאל הרוש ז"ל

בוגר מחזור נ׳ (2004)

פנמ״צ חיפה

רב סרן שחר בן ישי ז"ל

בוגר מחזור מ״ב (1996)

פנמ״צ חיפה

סרן שרון אלמקיס ז"ל

בוגר מחזור מ״ו (2000)

פנמ״צ חיפה

סמל ראשון תמיר נבואני ז"ל

בוגר מחזור נ״ב (2006)

פנמ״צ חיפה

סרן ליעד לביא ז"ל

בוגר מחזור נ״ו (2010)

פנמ״צ חיפה

סמל ארז שגיא ז"ל

בוגר מחזור נ״ט (2013)

פנמ״צ חיפה

סגן אלוף עמיר בלום ז"ל

בוגר מחזור ל״ה (1989)

פנמ״צ חיפה

סא״ל מחמוד חירלאדין ז"ל

בוגר מחזור מ״ג (1997)

פנמ״צ חיפה

סא״ל יעקב ולבר ז"ל

בוגר מחזור י׳ (1978)

פנמ״צ תל-אביב

סרן נתן אבטליון ז"ל

בוגר מחזור ג׳ (1971)

פנמ״צ תל-אביב

ראם בטיטו ז"ל

בוגר מחזור ס"ז (2022)

פנמ״צ חיפה

דקל סויסה ז"ל

בוגר מחזור ס״ד (2018)

פנמ״צ חיפה

אריאל בן משה ז"ל

בוגר מחזור נ״ט (2013)

פנמ״צ חיפה

רס"ן רועי צ’אפל ז"ל

בוגר מחזור ס״ב (2016)

פנמ״צ חיפה

גמאל עבאס ז"ל

בוגר מחזור ס״ג (2017)

פנמ״צ חיפה

רועי מלדסי ז"ל

בוגר מחזור ס״ד (2018)

פנמ״צ חיפה

נתי אלפסי ז"ל

בוגר מחזור ס׳ (2014)

פנמ״צ חיפה

עודד פרי (פרוכטר) ז"ל

בוגר מחזור י״ח (1972)

פנמ״צ חיפה