לזכר 134 חברינו בוגרי הפנימיות הצבאיות בחיפה ובתל-אביב
שנפלו בעת מילוי תפקידם