המרכז למנהיגות

המרכז למנהיגות שעתיד לקום בפנימייה מתוכנן להוות מרכז פעיל עבור חניכי הפנימייה וצוות הפיקוד וההדרכה, כמו גם לגורמי חוץ ובהם מומחים, מרצים, משתתפים בימי עיון, הרצאות ודיונים בנושאי מנהיגות. למעטפת זו יחברו גם גופים אקדמיים בישראל ובחו”ל, העוסקים בנושאי מנהיגות, אשר ישתפו פעולה עם העמותה והמרכז – כולל אפשרות להפקת פרסומים מטעם המרכז בנושאי מנהיגות. בפעילויות אלה יוכלו לקחת חלק כל בוגרי הפנימיות; ועד העמותה יהיה מעורב ושותף בניהול הפעילות. aבימים אלה פועלת העמותה להשלמת גיוס הסכום הנדרש להקמת ותפעול המיזם. לתרומה לעמותה אשר תוקדש לתמיכה בהקמת המרכז למנהיגות ומתחם ההנצחה לחללי הפנימיות

לתרומה >>

פרויקט "אחים בוגרים"

פרויקט “אחים בוגרים” מחבר בין בוגרי הפנימייה שסיימו את הפנימייה בשנים האחרונות,
ומשרתים / שרתו בתפקידי מ”פ וקצונה משמעותיים בצבא, ובין בוגרים צעירים, המתגייסים לצבא.
האחים הבוגרים משמשים אוזן קשבת עבור האחים הצעירים, מלווים אותם ומייעצים להם בצמתי
קבלת ההחלטות המשמעותיים לאורך השירות הצבאי. את הפרויקט מנהל רכז הבוגרים של העמותה.

מעוניינים להצטרף למאגר האחים הבוגרים של הפרויקט?

אם סיימתם את הפנימייה בעשר השנים האחרונות,
ואתם משרתים / שירתתם בתפקיד מ”פ או בתפקיד קצונה משמעותי אחר,
שלחו מייל עם הפרטים שלכם ל:

ohad@panmaz.co.il