רס"ן יורם כהן

חתן פרס ביטחון ישראל לשנת 2016

בוגר מחזור ל״ג (1987)

פנמ״צ חיפה

אל״מ משה (מוני) כץ

חתן פרס ביטחון ישראל לשנת 2001

בוגר מחזור כ״ה (1979)

פנמ״צ חיפה

סא״ל יעקב (יקי) מואב (מושקוביץ)

חתן פרס ביטחון ישראל לשנת 1990

בוגר מחזור ב׳ (1970)

פנמ״צ תל-אביב

סא"ל גיורא זוסמן

חתן פרס ביטחון ישראל לשנת 1987

בוגר מחזור ב׳ (1970)

פנמ״צ תל-אביב