סא״ל רון בן ישי

חתן פרס ישראל לתקשורת לשנת התשע״ח

בוגר מחזור ז׳ (1961)

פנמ״צ חיפה

אלוף דורון אלמוג (אברוצקי)

בוגר מחזור ט״ו (1969)

פנמ״צ חיפה

שלמה בנטין ז"ל

חתן פרס ישראל לחקר הפסיכולוגיה לשנת התשע״ב

בוגר מחזור י״א (1965)

פנמ״צ חיפה