לאתר הפנימייה הצבאית

panmaz.co.il

צור קשר

עמותת “בהשקט ובבטחה”-
ידידי ובוגרי הפנימיות הצבאיות
בחיפה ותל-אביב (ע”ר)
פנמ”צ חיפה, יערות 3
חיפה 3478833
bogrim@panmaz.co.il
מספר עמותה: 580379246

מנכ”לית העמותה – עו”ד ברקת שמאי
054.6780180
bogrim@panmaz.co.il

מנהל “מועדון הפנימיון” – אהד כהן
054.5887666
o.cohen@panmaz.co.il

רכז בוגרים – אוהד רויסבלט
ohad@panmaz.co.il

ארכיון ואיסוף חומרים – שי שמש
shemesh@panmaz.co.il

גזבר העמותה – אבי סולם
sulam@panmaz.co.il

 

 

השאר הודעה