כנס בוגרי קורסי פיקוד וקצונה 2019

כנס לבוגרי הפנימייה בוגרי קורסי פיקוד וקצונה 2019