מה קורא?

מועדון הפנימיון - מפגש #7

7/1/19

מפגש על אתגר הסיקור והכתיבה הספרותית על העולם הצבאי-בטחוני:
רון בן ישי - עימותים אלימים ומלחמות בעולם מנקודת הראות של כתב חזית

יריב ענבר - ריגול - בין מציאות לדמיון

רון כתרי - דובר ממסדי מול תקשורת עכשווית