מפגש נטוורק למשפטנים

מועדון הפנימיון - מפגש #4

29/8/2019

מפגש נטוורק למשפטנים

בהשתתפות: עו״ד דוד חודק ותנ״צ כורש ברנור