אירוע פרידה ממנכ״לית העמותה

אירוע פרידה מד״ר רינה צביאלי, מנכ״לית העמותה

6/2/2019